U NÁS SE NUDIT NEBUDETE - TIPY NA VÝLETY :)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pension Podveský mlýn se nachází v CHKO Českého lesa, který se představuje jako kousek divočiny v srdci Evropy. Český les je domovem mnoha chráněných živočichů jako např. vlk, rys ostrovid, bobr evropský, vydra říční nebo kočka divoká.

Přírodní prostředí tvoří rozsáhlé lesní porosty s pestrou mozaikou pastvin a luk. Masiv Českého lesa je součástí největšího souvislého lesního komplexu ve střední Evropě, označované jako zelená střecha Evropy.
​​​​​​​

Čerchov

Hora Čerchov se svou výškou 1.042 m n. m. je nejvyšším vrcholem pohoří Českého lesa, které se táhne od Všerubského průsmyku až k vrcholu Dyleň u Chebu.

Na svazích Čerchova se rozkládá národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy. Jedná se o komplex přirozených horských bučin a zbytku suťových lesů s příměsí jedle bělokoré a smrku ztepilého.

Kurzova věž

Vrchol Čerchova byl odedávna turisticky vyhledávanou lokalitou, tudíž se vznikem domažlické organizace klubu českých turisů byla iniciována výstavba rozhledny. Původní třípatrovou dřevěnou stavbu v roce 1905 nahradila kamenná věž, zvaná Kurzova věž.

Capartické louky

 Jedna z nejcennějších lučních lokalit v CHKO Český les. Cestou vás provede naučná stezka s herními prvky.

Vzdálenost z Klenčí 4,5 km
Capartické louky patří mezi nejcennější luční lokality v CHKO Český les. Kromě charakteristické luční květeny zde naleznete i orchideje. Nejkrásnější pohled na Capartické louky je na jaře a v časném létě. Rostliny jsou v plném květu a navíc se zde nachází mnoho druhů motýlů a ptáků.

Capartickými loukami provede návštěvníky naučná stezka s herními prvky dlouhá necelé 2 km, kde kromě informací o fauně a flóře získají i povědomí o využívání člověkem.
Autem se k capartickým loukám dostanete z Klenčí po hlavní silnici směrem k hraničnímu přechodu Lísková, auto můžete zaparkovat na parkovišti v Pěšky se vydáte z Klenčí po Baarově stezce (zelená turistická značka) na Výhledy a odtud pokračujete po modrém značení až do Capartic.

 

PARK ZELENOV

Unikátní středověká rybniční soustava se spoustou vzácných živočichů, raků, ledňáčků a škeblí. Domažlický park Zelenov představuje zdejší krásnou přírodu.

Chráněné území o rozloze 3 km2 bylo založeno v roce 1987. Většinu parku pokrývají husté smrkové lesy. Nachází se zde však také unikátní středověká rybniční soustava, která ve středověku zásobila Domažlice. Z původních 17 rybníků se do současnosti dochovaly jen tři, za to s velice čistou vodou. Proto se zde velmi daří vodním ptákům, rakům a říčním škeblím.

Starý Herštejn

 Romantická zřícenina hradu v útrobách Českého lesa s bohatou minulostí i krutými osudy jak ze Hry o trůny.

 Vzdálenost z Klenčí autem po silnici 19 km; po pěší turistické trase 10 km

Zřícenina hradu Starého Herštejna leží na vrchu Starý Herštejn (též Starý Hirštejn) 877,9 m n. m. asi 2,5 km jihozápadně od obce Pivoň. Společně s přilehlými bukovými lesy je součástí přírodní rezervace Starý Hirštejn.

 

Dům přírody v Klenčí pod Čerchovem

 Strojem času se přenesete do doby neosídlených a neprostupných hvozdů česko-německého pohraničí. S naším průvodcem čápem bílým budete sledovat přerod krajiny Českého lesa pod vlivem člověka až po současnost. Hlavní část expozice tvoří ilustrovaná diorámata, která doplňují dotykové obrazovky a film o proměně krajiny Českého lesa promítaný na plastickou mapu. Z čapího hnízda můžete shlédnout celou expozici ptačím pohledem.

 KRAJ HRDÝCH CHODŮ

                           … vítejte na Chodsku

                   v kraji, který byl díky své poloze na hranicích vždy zcela výjimečný. Chodové byli odměňováni panovníky za ochranu hranic a nepodléhali žádné vrchnosti, jen králi. Chodsko má doposud velmi bohaté lidové tradice, dodnes se zde mluví zcela specifickým nářečím. Vítejte v kraji Jindřicha Šimona Baara, Aloise Jiráska či Boženy Němcové, na pestrém a členitém území, které zahrnuje hory Českého lesa a řadu kulturně historických památek.

MRÁKOV

VESNICE ROKU 2008

Historie vesnice:

Mrákov patřil mezi 11 nejstarších chodských vesnic. Jejich obyvatelé vykonávali strážní službu k ochraně zemské hranice a obchodních stezek vedoucích do města Domažlice. Potvrzuje to listina krále Jana Lucemburského z r. 1325.

V letech 1811 - 1813 byl na návsi, na místě dřívější kaple vystavěn kostel zasvěcený sv. Vavřinci. Jedná se o trojlodní stavbu s hranolovou věží v průčelí.

Památný domek u Bílků:

Na návsi u v Mrákově, u kostela sv. Vavřince, stojí domek s číslem popisným 3, kterému se říká u Bílků… V tomto domě našla milé přijetí "Paní komisarka" Němcová, od ní na Chodsko přivolaný Karel Havlíček, zastavil se tu prý i František Palacký se svým zetěm F.L.Riegrem, důkladný K.J.Erben, básník Antonín Klášterský se tu "doučoval" čisté chodštině a doma se tu cítil J.Š. Baar, J.F. Hruška, dr. E.Felix i J.Vrba, i když ten nikoliv bez výhrad. U Bílkuc několikrát poseděla i národní spisovatelka Tereza Nováková - Lanhausová a zejména vášnová sběratelka a ochránkyně širokého chodského kraje spisovatelka Hana Štěpánková ze Kdyně.

Návštěva domku je možná po telefo. domluvě. 607111541

Újezd – rodiště Jana Sladkého Koziny

Zavítejte do obce Újezd, která je rodištěm známého vůdce chodského povstání Jana Sladkého-Koziny. Dnes najdete na Kozinově statku pamětní síň a na nedalekém strážném vrchu Hrádek jeho pomník.

V Újezdě jsou dnes k vidění kromě statku a pomníku Jana Sladkého Koziny, který se zapsal do dějin naší země a památné statky s ukázkami lidové architektury a kostel sv. Václava z roku 1891. V chodských vesnicích se dodnes udržely národopisné zvyky a tradice, jako je nošení krojů či užívání nářečí.

VÝHLEDY – POMNÍK J.Š. BAARA

Pomník spisovatele Jindřicha Šimona Baara se sochou v nadživotní velikosti stojí na místě zvaném Výhledy, u silnice spojující Domažlice s hraničním přechodem Lísková a dále s Waldmünchenem. Dílo vytvořil roku 1933 sochař Ladislav Šaloun. Od pomníku je překrásný výhled na celé Chodsko.

MĚSTO BABYLON

Přírodní koupaliště v obci Babylon bylo oblíbené a vyhledávané už za první republiky. Dvanáctihektarový rybník s písčitým dnem nabízí příjemné koupání a relaxaci na travnatém i písčitém břehu. U přírodní nádrže naleznete večkeré zázemí – převlékací kabinky, občerstvení či volejbalové hřiště. Nechybí zde ani skluzavky a skokanské můstky.

Čertův kámen u Babylonu je významným krajinným prvkem, který je příkladem viklanu v žulové oblasti. Jedná se o 40 tunový kámen, který na délku měří asi čtyři metry a má výšku dospívajícího chlapce. Před staletími do něj kdosi vytesal kříže, aby snížil jeho ďábelské působení.

Město Domažlice

Pohraniční a kdysi též královské město Domažlice patří k turisticky nejatraktivnějším místům západních Čech. Bohatou historii kraje zde působivě dotváří klidná a průmyslem nedotčená krajina Českého lesa.

Domažlické náměstí

Domažlické obdélníkovitému náměstí (původně městské tržiště) vévodí 56 m vysoká nakloněná věž kruhového půdorysu patřící k arciděkanskému kostelu. Architektonicky hodnotné jsou gotické a renesanční domy s podloubími a klenutými mázhausy a pozdějšími barokními a rokokovými štíty. Nad průčelími vznikly zděné vikýře s okny a kladkami. Většina domovních štítů vznikla dodatečně v 2. polovině 19. století. Historické jádro města bylo v roce 1975 prohlášeno za Městskou památkovou rezervaci.

Chodský hrad v Domažlicích

Chodský hrad v Domažlicích, dnes Muzeum Chodska, založený společně s městem českým králem Přemyslem Otakarem II. Z původního středověkého hradu, kde sídlil královský purkrabí, chodský rychtář a zasedal chodský soud se dnes nachází chodské museum.

Poutní místo Veselá hora 

Poutní místo na Veselé hoře, je mezi lidmi spíše známé jako Svatý Vavřineček, a najdeme je na samotě při jižním okraji Domažlic. Některé prameny uvádějí, že zde kapli nechal postavit už kníže Boleslav I. na památku vítězství nad Maďary.
Dnešní kaple byla vystavěna po požáru, který roku 1683 zpustošil velkou část Domažlic. Domažličtí konšelé tehdy slíbili sv. Vavřinci, že na jeho počest vybudují na blízké hoře kostelík, slib však nedodrželi. Teprve jistá domažlická měšťanka Zuzana Veselá, která světci připisovala své uzdravení, dala z vděčnosti postavit na hoře kapli, jež byla vysvěcena roku 1695. Podle ní dostal kopec i své jméno.

LOMEČEK

Zatopený bývalý kamenolom s průzračnou vodou o velikosti cca 200x40 m (max. hloubka 9 m). Pod hladinou je umístěna největší podvodní kabina v ČR, pozorovatelna OSAC–SPČR, která umožňuje pozorování života pod vodou "suchou nohou". Lokalita s celoročně dobrou viditelností je vhodná pro potápěče – začátečníky.. Pod vodou je také vrak lodi, umělá jeskyně, podvodní plošina.

V místě je velká zastřešená terasa, možnost občerstvení. Lomeček slouží také jako koupaliště.

Vyhlídková věž na Kubíčkově skále u Tlumačova

Přístup: ze silnice Tlumačov-Domažlice vede cca 200m za Tlumačovem k vyhlídkové věži polní cesta (odbočka vlevo, dále cca 300m)

Výhled: Kdyňská pahorkatina s vrchem Koráb, kopcem Rýzmberk, Šumava v oblasti Nýrska, česko-bavorský hraniční hřbet.

KLOBOUK

Nachází se na kopci mezi vesnicemi Kout na Šumavě a Spáňov. Jedná se o gloriet, který nechala vybudovat Koutská vrchnost v r. 1723 v místech, kde podle pověsti ztratil svůj klobouk sám kardinál Cesarini, když v r. 1431 prchal spolu s Křižáky po prohrané bitvě před Husitskými vojsky.

 

rozhledna

Koráb u Kdyně

Rozhledna Koráb u Kdyně je rozhledna s nádherným výhledem na hrad a rozhlednu Rýzmberk, hrad Nový Herštejn, rozhledna Bolfánek, Šumavu s kopcem Svatobor s rozhlednou, hrad Kašperk, Můstek, Jezerní horu, Javor a Ostrý, německý Hoher Bogen, Český les, Hrad Přimdu. Hned u rozhledny horský hotel s restaurací.

Hrad Rýzmberk

Hrad Rýzmberk, postavený na stejnojmenném kopci, se významně zapsal do českých dějin.  Byl založen bezpochyby v druhé polovině 13. století a pojmenován tehdy módním německým jménem Riesenberg (Obří hora).

Jeskyně Salka

Nedaleko nad obcí Pasečnice, na úbočí porostlého vrchu Skalky (620 m n. m.) se nachází skalní sluj Salka, jejíž dno i přilehlé "štoly" jsou zaplaveny vodou až do výšky 5 m.

V 17. stol. se zde těžila kyzová břidlice na výrobu kamence.
Salka je turisty velmi vyhledávána nejen v létě, ale také v zimě, kdy lze spatřit v přední části nad jezírkem rampouchy. Štola vznikla po těžbě kyzové břidlice.

Sochařská stezka Baldov  (3 km)

Oblíbeným místem pro vycházku je stále častěji Baldovské návrší, korunované malou barokní kapličkou Nejsvětější Trojice. Také odtud se otevírají daleké pohledy do okolí Domažlic, především na hraniční pásma Českého lesa s majestátným symbolem Čerchova – nejvyšším vrcholem Českého lesa.

V roce 2013 vznikla v rámci sochařského sympozia Tusta Sculpta Sochařská stezka na Baldov. Sochy vytvořené českými a zahraničními umělci byly inspirovány historickou událostí, která se zde odehrála před staletími. Díla jsou opatřena tabulkami s autorskými popiskami jednotlivých děl a texty s odkazy na vítěznou bitvu, která se zde udála na závěr V. křížové výpravy proti husitům 14. srpna 1431. Podle pověsti právě zde, na Baldově, roku 1431, zaujala výchozí postavení vojska V. křížové výpravy před tím, než je pouhý chorál blížícího se husitského vojska donutil k bezhlavému ústupu.